חותם אמינות
חותם אמינות PREMIUM
מוענק ל-עדי מעליות בע"מ
הבנאי 27 ירושלים
הבנאי 27 ירושלים
הוספת מעלית כולל חפירת מנהרה ובניית פיר הסתיים בהצלחה! התנאים המורכבים בבניין המגורים בירושלים הקשו על הוספת מעלית ובניית פיר.

המהנדס שלנו תכנן חפירת מנהרה תחת מפלס הבניין, בהתאם לתוואי השטח הסלעי שדרש תכנון מיוחד.
במסגרת הפרויקט, חפרנו מנהרה, הקמנו מעלית, העתקנו תשתיות מים וביוב, אפשרנו הנגשה לבניין ואפילו סללנו רחבת חנייה חדשה מאספלט.

חפירת מנהרה, הוספת מעלית חיצונית בחדר המדרגות.
הנגשת המעלית לדיירי הבניין ישירות ממפלס החניה.
אורך המנהרה כ15 מטר.
פיר חיצוני המתחבר לגרמי המדרגות המחברים את שני חלקי הבניין.

פרויקטים נוספים