חותם אמינות
חותם אמינות PREMIUM
מוענק ל-עדי מעליות בע"מ
חמדיה 4 ראשון לציון
חמדיה 4 ראשון לציון
הוספת מעלית כולל בניית פיר חיצוני, המשתלב בחלל הפנימי של חלל המדרגות. חיפוי הפיר תואם את גימור הבניין.

פרויקטים נוספים