חותם אמינות
חותם אמינות PREMIUM
מוענק ל-עדי מעליות בע"מ
אולם תיטרון
בית החייל תל אביב – אולם התיאטרון
איכות ובטיחות הם אחד המאפיינים הבולטים בחברתנו! אנו רואים חשיבות רבה בהקלה על נכים ובעלי מוגבלויות

בהנגשת הגישה והכניסה למקומות ציבוריים שונים.
הוספנו מעלון בתקן הנגשת נכים, בתוך מבואת הכניסה של בית החייל.
פרצנו את הרצפה של המבואה המקשרת את אולם התיאטרון הנמצא בקומה 1-, בכדי לאפשר בניית פיר למעלון.
לפני התקנת המעלון, הייתה בעיה בהנגשת נכים ומוגבלי תנועה לאולם התיאטרון ולמזנון במפלס התחתון של בית החייל.

פרויקטים נוספים