חותם אמינות
חותם אמינות PREMIUM
מוענק ל-עדי מעליות בע"מ
רבי טרפון ירושלים
רבי טרפון 4 ירושלים
הוספנו פיר פנימי בחלל המדרגות הקיים, כולל שתילת מאחז יד שקוע בהיקף הפיר.

ביצענו עבודות ניסור של המדרגות ופודסטים עפ״י התקן כדי ליצור חלל מתאים לבניית הפיר.

פרויקטים נוספים