חותם אמינות
חותם אמינות PREMIUM
מוענק ל-עדי מעליות בע"מ
כספי 26 ירושלים
כספי 26 ירושלים
פיר מעלון חיצוני בחיפוי זכוכית "אנטי סאן" המונעת חימום יתר בתוך הפיר. המעלון מפולש ב 180°, הכניסה למעלון במפלס המדרכה והיציאות ממול ב180° לתוך הבית. כל הכניסה לבית שונתה, נבנתה רמפה מבטון עליה מותקן פיר המעלון. כ"כ נבנה גרם מדרגות חדש ופתח כניסה חדש עם קשת חדשה מאבן וכן דלת הכניסה לבית הוכנסה פנימה לטובת יצירת מבואה עבור תחנת המעלון בין פיר המעלון לכניסה לבית.

פרויקטים נוספים